VEREJNO-PROSPEŠNÝ PODNIK SENEC, a.s.


Sme firma s dlhoročnou skúsenosťou v oblasti cestnej dopravy a nakladania s odpadmi. Podnikáme na území mesta Senec a jeho širšieho okolia. V závislosti od požiadaviek našich zákazníkov sa neustále snažíme o skvalitňovanie našich služieb pričom dodržiavame všetky požiadavky platných zákonov, predpisov a noriem.

O NÁS

Sľužby na ktoré sa dá spolahnúť

Naša spoločnosť poskytuje svoje služby zákazníkom už dlhých 28rokov. V rámci podnikateľskej činnosti sme za toto obdobie prešli rôznymi zmenami. Svoju činnosť zameriavame predovšetkým na cestnú dopravu, a to prepravu a nakladanie s odpadom, ktorý nie je možné uložiť do štandardných zberných nádob. Ponúkame služby spojené s vývozom tuhého odpadu a likvidáciu tuhých odpadov, ako: stavebný, objemový, záhradný. Svojim zákazníkom podľa potreby prenajímame vhodné veľkokapacitné kontajnery s objemom: 5,7,10,14,18 a 30m3. Neoddeliteľnou súčasťou nášho podnikania je aj vykonávanie jarnej a jesennej údržby. Okrem iného zabezpečujeme búracie práce, zemné a výkopové práce, ale taktiež sa zaoberáme zámočníckou výrobou, povrchovou úpravou a montážou brán, oplotení, zábradlí, balkónov a rôznych výrobkov z kovu na mieru. V neposlednom rade zabezpečujeme zber a zhodnocovanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu.NAŠE SLUŽBY

Cestná doprava
Pracujeme s najmodernejšou technikou (vozidlá: Volvo,Mercedes,Iveco)
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadom
Disponujeme s veľkokapacitnými kotajnermi s rôznym objemom
Demolačné a zemné práce
Na zemné, demolačné práce využívame CATTERPILAT. Demolačné a zemné práce riešime komplexne odvoz aj uloženie odpadu
Zámočnícke práce
Zváračské práce, výroba a oprava kontajnerov, výroba brán, zábradlí. Naši zamestnanci disponujú zváračskými skúškami a všetkými potrebnými oprávneniami


KDE NÁS NÁJDETE!


Tel: 02/4592 47 01, Tel: 02/4592 47 04,

Sídlo spoločnosti: Fándlyho 3, SENEC, 903 01

Prevádzka, areál dopravy a ostatných služieb: PEZINSKÁ 29, SENEC, 903 01
KONTAKT

• DOPRAVA

Ladislav Lassu – dispečing, objednávka služieb

e-mail: lassu@vppsenec.sk

Tel: 02/4592 47 04, Tel: 0903 410 436


Milan Siegl – vedúci dopravy

e-mail: siegl@vppsenec.sk

Tel: 02/4592 47 04, Tel: 0903 716 902• SEKRETARIAT

sekretariat@vppsenec.sk

Tel: 02/4592 47 01, Tel: 0903 145 472


• Predseda predstavenstva, a.s.

Ing. Gabriel Klokner

e-mail: klokner@vppsenec.sk

Tel: 02/4592 47 01


• EKONOMICKÝ ÚSEK

Ing. Iveta Masaryková – vedúca ekonomického úseku

e-mail: masarykova@vppsenec.sk

Tel: 02/4592 47 01, Tel: 0903 421 915
Margita Šmogrovičová – fakturácia

e-mail: smogrovicova@vppsenec.sk

Tel: 02/4592 47 04